11. april 2007

Pastor Piere

Vi høyrer framleis nytt frå "gamlelandet". Pastor Piere er etter det vi har fått høyre ramma av eit slag. Han har lenge vore viktig i arbeidet vårt i Elfenbeinskysten. Spesielt i Ouaninou, men også på resten av feltet vårt der. Vær med og be for han, familien og for arbeidet har står i.

Jon Ivar