30. mars 2007

Kvifor Misjon?

Det er påske. Då heldt Gud dom over Satan (jf Kol.2,25). Vi menneske er skapt i Guds bilde og difor er vi elska av Han. DHA skal fortelje oss om synda, rettferda og dommen fordi Satan er dømd (Joh. 16,11). Tenk at vi difor skal gå fri! Det er grunn til mange halleluja!!

For tida brukar eg litt tid på å teikne kjøkken for ein lokal fabrikk. Eg storkosar meg med det. Men i pausen har eg sett litt i Bonytt. Eit blad med mange rare og mange spennande løysingar. Likevel er det ein del eg reagerer på. I det siste eg såg i var det hengt opp tre afrikanske masker som pynt på ein vegg.

I og for seg stileg, men kva representerer eigentleg desse? Er det ikkje nettopp verdas fyrste? Det som mange fryktar og som dei er bundne av?

(Denne er frå Dogon, i Mali.)

Medan vi var i Elfenbeinskysten var vi fleire gonger vitne til maskedans. Kva tydde det når vi misjonærar ar til stades? Det var ofte sett på som kulturelle innslag, på linje med eit julespel i kyrkja eller på skulen?

Vi såg i alle fall at i ein av prosjektlandsbyane rømde alle unge menn og gjekk for å få vern hos ei maske då det var menneskeofringar. Maska har kraft og den får den frå nokon. Treflisene kan ikkje verne nokon pga av det dei er. For meg har det vore viktig igjen å sjå på kvifor vi skal reise ut. Kanskje blir oppgåvene mangslungne og der evangelisering og bibelundervisning kjem langt bak for min del. Men likevel, målet med det vi gjer er at folket i Mali skal sleppe å stå under dommen saman med dei mange som verdens fyrste har fått med seg.

Tilbake til Bonytt. Ikkje rart at Satan får lett spelerom, har er jo ufarleggjort her. Å vise si makt gjennom vonde ånder ville berre gjer folket merksame på at han verkeleg eksisterer. I Vest-Afrika er i alle fall makta hans kjend. Tenk om vi også der kunne få vere med på å lage grobotn for eit levande kristenliv.

Jon Ivar

Refleksjonar

Påska er komen. Kona er på ferie og ungane i seng. Det er tid til å skrive litt.

Petter Stordalen
er blitt enno større miljøversting gjennom kjøp av nytt fly. I Afrika er det framleis Taxi-brousse. Av dei, var denne rekna som den beste i Elfenbeinsksen. Dessverre vart Savam, som merket heiter, etter kvart mykje dyrare enn "France au revoir" (på gjensyn Frankrike = bruktbil) HiAce frå Europa. Kanskje han burde, saman med enno verre Røkke, teke livet på alvor og hjelpt noko i Afrika eit år eller to.

I dette landet veit vi ikkje kva gjenbruk er, på lag i alle fall. No har endeleg miljøorganisasjonane funne ut det fleire av oss har hatt mistanke om at resursane som går med til produksjon av ny bil er mykje større enn den innsparinga som skjer ved reinare eksos. Forbruket er jo ikkje blitt noko mindre. Få brukar mindre bensin enn den gamle kadetten frå 80-talet....

Jon Ivar

Kontakt oss

Hei

Du kan kontakte oss, gje eit livsteikn eller ei tilbakemelding på fleire ulike måtar:

Tilbakemelding på bloggen

- trykk på tilbakemelding under eit av innlegga, skriv helsinga di, velg avsendar (anonym om du ikkje har noko konto) og publiser denStraumpost (e-post)

Irene: ifriborg(a)online.no
Jon Ivar: jifrib(a)online.no

Hanne hannefri(a)gmail.com
Håvard havardfri@gmail.com


Sniglepost (m/frimerke)

.... Friborg

MELCI-MA
BP E 3641
Bamako, MALI


Telefon

Mobil Irene: (00 223) 73 22 78 76
Mobil Jon Ivar: (00 223) 75 11 19 46
Kontoret: (00 223) 2o 28 61 49


Skype

irenebelt


Eller legg igjen ei helsing i gjesteboka vår :-)

Gjesteboka

Så er det bestemt........

Vi er bedt om å reise til Mali. Vi har sagt ja, no er ein lang prosess over. Utfordringane står føre oss.

  • Pakking …..
  • Vaksiner
  • Kva skal vi a med ut..
  • Sortering av det som skal ut av huset…
  • Orne papir, rekneskap osv
  • Sal av bil, ja men kva med båt & campingvogn?
  • Ordne til for dei som er igjen i Noreg

Mange synest vi er gale, eller forstår i beste fall ikkje kva vi gjer. Men mange støttar os sjølv om dei viser at det også er leit at vi reiser (heldigvis).

Dei første sekkane med søppel er kasta. Likså har familie og Fretex fått første ladning. Våren og sommaren vil bli prega av avskjed med vener og familie. Det er ei utfordring å få tid til Gud, seg sjølv og ikkje minst til kvile i denne tida. Det er ikkje noko mål å komme ut som vaskefiller.

Vi tenkjer også ein del på korleis vi skal kunne dele arbeidet vi står i med deg som er heime i Noreg. Vi ynskjer gjere besøk, men i enno større grad tilbakemeldingar og forbønn. Bådde i denne pakkeperioden og ikkje minst i tida ut.

Mykje skal enno på plass før vi er ute. Kanskje vil Gud stenge vegen. No er vi alle fall på vent…


Jon Ivar

20. mars 2007

Livsvisdom


Mer er vi ikke

ikke større, ikke flinkere, ikke sterkere.

Vi er ikke mer enn dette – dette lille.

Disse grensene

De er vår virkelighet.

Med dem skal vi elske.

De er elsket.

Hele tiden prøver vi å sprenge dem.

Vi strever for å orke det vi ikke orker.

Hvem elsker sin tretthet?

Vi prøver å kunne det vi ikke kan.

Hvem elsker sin avmakt?

Hvem takker for at et annet lem på legemet kan det han ikke kan?

Det er vel velsignelsen.

At vi fyller hverandre ut.

Én er øye, én rygg og en annen fot.

Hele tiden prøver vi å våge det vi ikke våger -

og å være det vi ikke er.

Hele tiden øver vi vold på vår virkelighet.

Og hvor ofte gjør vi det ikke i Guds navn?

Vi strekker oss ut over oss selv,

ja, forstrekker oss i Guds navn.

Som om det ikke var lov

å være tretthet og avmakt.

Som om vi var tabu.

Så forvillede vi er.

Han kom jo selv inn til grensene våre.

Han skammet seg ikke over dem.

Han kom og ble dem.

Han kom og ble barn.

Han kom og ble tid.

Han kom og ble fattig.

Han var sulten, trett og forlatt.

Han kom og ble grense.

Slik elsket han oss.

Når skal vi elske oss

med Hans kjærlighet?


Wera Sæther
Eg har stor glede av å å høre på talar når eg er ute på tur. Nokre plassar du kan laste desse ned gratis er:
Norea
Norgeskirken
Beroa

Gløym ikkje ditt paradis

18. mars 2007

Bloggbygging

Hei og velkommen til bloggen vår.

Vi har eit mål om at han er litt meir spennande når vi kjem til slutten på mai.