11. september 2007

Arbeidsoppgåvene våre

2008/2009

Jon Ivar har fått avløsning fra vikariatet som stedlig representant. Han går nå tilbake til bistandsrelaterte arbeidsoppgaver som han har hatt i tidligere perioder i Vest-Afrika. Han skal ha 50 % av stillingen sin rettet mot Elfenbeinskysten med ansvaret for misjonen sitt prosjektet i Abidjan. Dette prosjektet omfatter hiv- og aidsforebyggende arbeid og alfabetisering for mahouer i Abidjan. Et team med nasjonale arbeidere jobber sammen med Jon Ivar i Elfenbeinskysten

I tillegg til prosjektet skal Jon Ivar ha ansvar for misjonen sitt regnskap i Vest-Afrika og en del "Andre gjøremål".

Irene vil dette året ha samme arbeidsoppgaver (lærer) som i fjor. Hun skal nå ha ansvar for 7 norske elever (mot 2 i fjor), fordelt på seks klassetrinn, som skal jobbe med norsk, samfunnsfag og RLE tre ettermiddager i uka.

I tillegg til dette skal Irene undervise på BCA (Bamako Christian Academy) noen timer hver morgen i 1.-2. klasse.

Vi ser begge to fram til et nytt arbeidsår her i Vest-Afrika og er glad for å være her vi er nå!

2007/2008

Jon Ivar er stedlig representant med ansvar for arbeidet i Mali og Elfenbeinskysten. Han er også ansvarleg for økonomi og administrasjon.

Det evangeliske arbeidet i Elfenbeiskysten og administrasjonen der ligg også inn under Jon Ivar sine arbeidsoppgåver i år. Av dette blir det ein del reising til Abidjan og Touba.

Irene er lærar i 3. klasse på BCA, ein kristen, internasjonal skule med ca 30 elevar. Skulen er engelskspråkleg. I tilleg har ho ansvar for kompleterande undervisning for dei norske elevane i samfunnsfag, KRL og norsk.


Andre misjonærar har ansvar for:
  • Radioarbeid på mahou for sendingar i Abidjan
  • Språk
  • Litteratur
  • Evangelisering i Narena
  • Bygging av misjonærbustadar i Narena
  • Diakonalt arbeid i Abidjan, spesielt blant mahouane

Ingen kommentarer: